Skip to main content

Hållbarhet

Hållbarhet

Produktion

Energimixen i södra Norrland är 100% fossilfri och 100% förnyelsebar.**

100% FÖRNYELSEBAR  &
100% FOSSILFRI ENERGI

Tillsammans med RISE – Research Institutes of Sweden – har vi identifierat energimixen som den enskilt största faktorn för skidtillverkningens miljöavtryck*. Södra Norrland, där vår skidfabrik ligger, domineras av 100% förnyelsebar och 100% fossilfri lokal vattenkraft.

Vår region har lägst konsumtion av koldioxid per kWh i världen, med ett genomsnitt under fem år på 16 g koldioxidintensitet per kWh (gCO2eq/kWh).** Andra europeiska, skidproducerande länder som Tyskland, Österrike, Österrike, Schweiz, Frankrike, Polen, Slovenien, Spanien och Tjeckien har ett genomsnitt på 352g per kWh, skillnaden är med andra ord betydande.**

Koldioxidavtryck av olika energimixar för skidproduktion.*

Koldioxidavtryck

Ett par skidor tillverkade i Åre Skidfabrik har ett koldioxidavtryck på 28,8 kg CO2, inklusive råmaterial, transporter, tillverkning och avfallshantering. Endast 0,6 kg CO2 kommer från vår egen tillverkning tack vare den exceptionellt låga koldioxidintensiteten i vår region.* Att bygga ett identiskt par skidor i ett land med högre koldioxidintensitet kan därför vara upp emot 400% högre, med ett avtryck på upp till 120 kg CO2 per skida.***  

* Källa: RISE report BioSkiBoard Closing Meeting 2021-12-16
** Källa: app.electricitymaps.com
*** Källor: RISE och app.electricitymaps.com

Energieffektiv uppvärmning

Vår skidfabrik drivs av 100% förnyelsebar och 100% fossilfri, lokal vattenkraft. 2020 investerade vi i en effektiv lösning där överskottsvärmen från våra två skidpressar återvinns genom ett innovativt ventilationssystem och används sedan för att värma upp våra byggnader under arbetstid. 

Andra tider på dygnet använder vi oss av högeffektiv bergvärme. 

Kombinationen av dessa två effektiva system har minskat vårt behov av externa värmekällor med 70%.

Avfallshantering

Vi strävar efter att minimera vår materialanvänding och att vara så effektiva vi kan i alla våra led. Allt vårt avfall sorteras efter typ, komprimeras och hämtas sedan upp och återvinns av Lundstams AB, ett världsledande företag i branschen. Överskottet från våra träkärnor används i fjärrvärmesystemet i närliggande Östersund (eller i våra egna vedspisar hemma).

Världens mest hållbara skidproduktion

Om man kollar på helheten är vi övertygade om att vi driver den mest hållbara skidtillverkningen i världen idag.*

* Ok, frånsett entusiaster som bygger träskidor hemma i garaget.


Material

Pre-preg glasfiber och kolfiber

Vi använder ark med glas- och kolfiber som är förimpregnerade med epoxy, vilket gör att vi inte behöver hantera flytande epoxy. Pre-preg distruberar epoxyn perfekt jämnt i skidorna, något som gör dem starkare och lättare.

Återvunna & bio-baserade material

Stålkanter

Vi använder oss av extra tjocka stålkanter från Waelzholz Gmbh med 26% återvunnet innehåll.

Topsheets

Våra stryktåliga topsheets från Isport Gmbh är tillverkade av 50% biobaserade material.

Ekocertifierad valla

Alla våra belag är behandlade med svanenmärkt, ekocertifierad valla från Holmenkol som är 100% biologiskt nedbrytbar.

Byte till biobaserade material

Vi strävar hela tiden efter att använda material med den högsta graden av återvunnet eller biobaserat material som möjligt. Vi kommer även att byta till mer hållbara, återvunna eller biobaserade material när vi känner att vi kan göra det och samtidigt behålla den höga kvalitet som vi alltid strävar efter. 

Studie med RISE

Vi har även en pågående studie tillsammans med RISE där vi letar efter nya, biobaserade lösningar som kan ersätta de material som vi använder i våra skidor idag.


Community

Byggda av skidåkare

Vi vet, för skidåkare – av skidåkare är en sliten klyscha. Men varje par skidor som lämnar Åre Skidfabrik är byggt och utvecklat av en hårdkörande skidåkare som är lika entusiastisk inför sporten som den som köper dem.

Skapar arbetstillfällen 

Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda runt 15 personer heltidsanställning året runt i ett samhälle på den svenska glesbygden. Personer som dessutom bidrar med värdefulla skattepengar till Åre kommun. Vi betalar även en lön som går att leva på i en skidort och gör det möjligt att njuta av den höga livskvalitet som Åre erbjuder.

En bra arbetsmiljö

Sverige har bland de hårdaste reglerna och lagarna i världen när det gäller arbetsmiljö, precis som avfalls- och kemikaliehantering. Vi strävar alltid efter att göra så mycket vi kan för att vår personal ska må bra och känna sig nöjda över att komma till jobbet varje morgon. Vår användning av Pre-preg glas- och kolfiber är en sådan sak, att åka skidor och göra andra kul saker tillsammans är en annan.

Deltagande

Vi är en liten och platt organisation, och om någon i vår personal har en idé om hur vi kan göra något bättre så uppmuntrar vi dem att lägga fram den idén – oavsett om det handlar om hur vi använder våra maskiner på ett mer effektivt sätt eller hur grafiken på våra skidor ser ut.