Skip to main content

Vår Fabrik

Vår Fabrik

Åre Skidfabrik – Redo för framtiden

Vi har tillverkat skidor och snowboards sedan 1981 och de båda grundarna Stefan Cederberg och Patrik Söderlund, arbetar fortfarande för fullt på fabriken. Denna grundläggande kompetens i komination med ett litet arbetslag bestående av erfarna samt passionerade skidbyggare, erbjuder en flexibel och högkvalitativ produktion.

Under 2020 genomförde vi den enskilt största investeringen i företagets 40-åriga historia. Investeringen bestod av en omfattande tillbyggnad med ökade produktionsytor, en unik energieffektivisering med återvinning av produktionens överskottsvärme, samt två nya maskiner för ökad effektivitet och ännu högre kvalitet på skidorna. Detta gör idag Åre Skidfabrik till en av världens mest moderna skidfabriker.

Expansion för att möta efterfrågan

Anledningen till denna investering är en lång period av tillväxt hos samtliga skidmärken som Åre Skidfabrik tillverkar skidor åt. Dessa består av det egna varumärket Extrem Skis, samt de tre norska varumärkena SGN Skis, Stereo Skis och Moonlight Mountain Gear, vilka har tillverkat skidor hos Åre Skidfabrik sedan 2015. Det senaste skidmärket som har förlagt sin produktion hos Åre Skidfabrik är amerikanska Rocky Mountain Underground. Det senaste tillskottet som valt att lägga sin produktion hos oss på Åre Skidfabrik är det svenska skidmärket 1000 Skis. Den höga kvaliteten på skidorna, i kombination med alla internationella utmärkelser som skidmärkena kontinuerligt vinner, har skapat en stor efterfrågan.

För att möta denna ökade efterfrågan, samt att göra fabriken ytterligare konkurrenskraftig, har vi på Åre Skidfabrik byggt ut vår produktionsyta med 50 %. Utöver större kapacitet är en av de primära anledningarna högre produktionseffektivitet, där utbyggnaden ger möjlighet att optimera produktionsflöden och utrymme för fler maskiner.

Innovativ återvinning av överskottsvärme

Åre Skidfabrik har alltid drivit sin verksamhet med 100 % förnyelsebar energi från Jämtkrafts lokala vattenkraftstationer. I samband med tillbyggnaden gavs förutsättningar för att byta det gamla uppvärmningssystemet och genomföra en stor energieffektivisering. Tillsammans med experter inom området har Åre Skidfabrik utvecklat en helt unik ventilationslösning som återvinner överskottsvärmen från skidpressarna.

”Det är faktiskt helt fantastiskt” säger Patrik Söderlund som är fabrikschef och medgrundare, och fortsätter ”Med överskottsvärmen från dessa två maskiner kan vi under arbetstid värma hela vår fabriksfastighet utan att tillföra någon som helst extra energi.”

Utöver denna innovativa lösning har Åre Skidfabrik borrat 1000 m energiborrhål för en ny vattenburen bergvärmelösning, som värmer fabriken övrig tid. Kombinationen av dessa två energismarta system gör att Åre Skidfabrik har minskat sin energiförbrukning med 70 % per kvadratmeter.

Hållbar produktion

Förutom att tillverka alla skidor med 100 % förnyelsebar energi, samt att driva en energioptimerad fabrik, uppfyller Åre Skidfabrik många andra kriterier inom hållbarhet.

All tillverkning sker i Sverige med dess strikta regler och lagar runt arbetsmiljö, samt avfalls- och kemikaliehantering. Dessutom använder Åre Skidfabrik ett för skidbranschen unikt epoxisystem, Pre-Preg, vilket ursprungligen är utvecklat för rymd- och flygindustrin. Detta innebär att allt glas- och kolfibermaterial impregneras maskinellt hos leverantören och att inga medarbetare behöver hantera flytande epoxi, vilket annars är praxis i skidbranschen. Utöver dessa positiva aspekter medför Pre-Preg även att skidornas kvalitet blir högre i och med att epoxin fördelas perfekt i skidorna, samt att de blir lättare i vikt.

”Ser man till helheten på Åre Skidfabrik tror jag inte att man kan tillverka skidor på ett mer hållbart sätt än vad vi gör idag” säger Carl Geijer, vd och delägare, och fortsätter”Detta är något vi är otroligt stolta över och samtidigt något jag tror våra kunder värderar högt.”